Ūdens spice

Vecās grodu akas ūdenī bija mikrobioloģiskais piesārņojums, tāpēc nolēmu aku likt mierā un ierīkot ūdens spici.

Read More »

Advertisements